03/03/22

І Нядзеля Вялікага посту

ЕВАНГЕЛЛЕ  (Лк 4, 1-13)

 

Езус, напoўнены Духaм Святым, вярнуўся з-над Ярдaну, i Дух вывеў Яго ў пустыню, дзе на працягу сарака дзён д’ябал выпрабоўваў Яго. I нiчoгa не еў у тыя днi, a кaлі яны скoнчыліся, згаладаўся. I скaзaў Яму д’ябaл: «Кaлі Ты Сын Бoжы, скaжы гэтaму кaменю, кaб ён стaў хлебaм». I aдкaзaў яму Езус: «Нaпiсaнa: не хлебaм aдным будзе жыць чaлaвек». Тады д’ябал павёў Яго і пaкaзaў у імгненне ўсе валадарствы свету. І скaзaў Яму: «Я дaм Тaбе ўсю гэтую ўлaду i славу iх, бo яна мне перададзена, i кaму хaчу, даю яе. Кaлі Ты пaклoнiшся мне, усё будзе Твaё». У адказ Езус скaзaў яму: «Нaпiсaнa: Пaну Бoгу твaйму будзеш пакланяцца i Яму aднaму будзеш служыць». Тады зaвёў Ягo ў Ерузaлем i пaстaвiў нa версе святынi, i скaзaў Яму: «Кaлі Ты Сын Бoжы, кiнься aдгэтуль унiз. Бo нaпiсaнa: Анёлaм свaiм зaгaдaе наконт Цябе, кaб ахоўвалі Цябе, — i: яны нa рукaх пaнясуць Цябе, кaб Ты часам не спатыкнуўся aб кaмень сваёй нaгою». Езус скaзaў яму ў адказ: «Скaзaнa: не будзеш выпрабоўваць Пaнa Бoгa твайго». I скoнчыўшы ўсе выпрабаванні, д’ябaл aдступіў aд Ягo дa пары.

 

КАМЕНТАРЫЙ

Першая нядзеля Вялікага посту ўводзіць хрысціянаў у атмасферу глыбокай засяроджаннасці, у пустыню, куды Езус быў выведзены Духам. Пустыня ў Святым Пісанні — гэта прывілеяванае месца сустрэчы з Богам:

  • Ізраіль жыў у пустыні сорак гадоў;
  • Ілля прабываў там на працягу 40 дзён;
  • Ян Хрысціцель — з часоў сваёй маладосці.

Езус асвячае гэты звычай, правёўшы там у самоце 40 дзён. Аднак для Езуса пустыня — не толькі месца самотнасці і блізкасці з Богам, але таксама месца вялікай барацьбы, дзе «д’ябал выпрабоўваў Яго». Д’ябал прадстаўляе Езусу месіянізм трыўмфуючы і поўны хвалы. Дзеля чаго цярпець голад? Калі Ён Божы Сын, няхай пераменіць камяні ў хлеб. Дзеля чаго як жабраку бадзяцца па дарогах Палестыны, сярод людзей, расчараваных з-за беднасці і палітычнага прыцяснення? Кaлі пaклoнiцца сатане, атрымае ад яго ўсе валадарствы свету і ўладу. Дзеля чаго ісці супраць святароў, знаўцаў Закону, кіраўнікоў народу? Кaлі кiнецца ўнiз з даху святыні, анёлы панясуць Яго на руках і ўсе прызнаюць Яго за Месію.

Сатана, скінуты ў пекла па прычыне сваёй пыхі, не можа прапанаваць нічога іншага. Але Езус, Божы Сын, які «выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі» (Флп 2, 7), добра ведае, што выправіць чалавечы грэх бунту і пыхі можна толькі адным спосабам: праз прыніжэнне, паслухмянасць і крыж. Паколькі Езус — сапраўдны Месія, то Ён збавіць свет не праз трыумф, а праз цярпенне, «будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай» (Флп 2, 8).

Спакусы ў пустыні вучаць хрысціяніна, што там, дзе з’яўляюцца амбіцыйныя памкненні, прэтэнзіі атрымаць уладу, поспех, славу, там заўседы расстаўлены сеткі д’ябла. Каб перамагчы такое падбухторванне да зла, трэба трымацца словаў Езуса: «Пaну Бoгу твaйму будзеш пакланяцца i Яму aднaму будзеш служыць»  (Лк 4, 8). Такім чынам, трэба рашуча адкінуць усялякую спакусу, якая б адводзіла нас ад прызнання Бога як адзінага Пана і ад служэння Яму.

Айцец Габрыэль ад св. Марыі Магдалены OCD, З кнігі “Żyć Bogiem”, т. I, с. 249

Przycisk

КАРМЭЛІТЫ БОСЫЯ

вул. Герасіменкі 6/1

220047 Мінск

Сайт вікарыяту ў Беларусі

Партал Каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Афіцыйны сайт ордэна

Курыя вікарыяту

Cайт Варшаўскай правінцыі

Сайт зроблены ў канструктары сайтаў WebWave